Lambang dan Arti

logo_parepare_baru-300
ARTI LAMBANG KOTA PAREPARE

1. Badan Perisai berwarna hijau dan Pada Kepala Perisai yang berwarna putih bergaris hitam

2. Pada Badan Perisai terdapat gambar :

  • a. Sebelah kiri, gambar kapas berwarna putih, 17 (tujuh belas) buah kapas sesuai dengan tanggal kelahiran Kota Parepare yang jatuh pada tanggal 17 (tujuh belas) dengan warna putih bersih pada bunga kapas melambangkan ketulusan dan kesucian;
  • b. Sebelah kanan, gambar padi berwarna kuning, 60 (enam puluh) biji padi sesuai dengan tahun kelahiran Kota Parepare yang jatuh pada tahun 1960 dengan warna kuning pada buah padi melambangkan keluhuran dan kebesaran;

3. Ditengan-tengah badan perisai yang berwarna putih terdapat gambar :

  • a. Langit yang berwarna biru muda;
  • b. Awan yang berwarna putih;
  • c. Perahu layar (bentuk lambo) yang berwarna putih di atas 3 (tiga) gelombang laut yang berwarna biru;
  • d. Dua pohon kelapa yang berwarna hitam; (dua) buah pohon kelapa sesuai dengan ulang tahun kota parepare yang jatuh pada bulan Pebruari dan berwarna hitam melambangkan keuletan dan kekokohan
  • e. Pita yang berwarna kuning emas yang didalamnya terdapat tulisan warna hitam “ KOTA PAREPARE ”.

4. Pada KepalaPerisai yang berwarna putih bergaris hitam, terdapat gambar;

  • a. Pita berwarna merah dan putih;
  • b. Bintang bersegi lima berwarna kuning emas.
  • c. Dibawah bintang terdapat semboyan yang dituliskan dalam huruf lontara berwarna hitam yang berbunyi “massiddi siri massiddi gau” bermakna satu prinsip dan satu perbuatan

5. Garis berjajar yang berwarna hitam dan putih pada sekeliling pinggir perisai melambangkan ketahanan yang kokoh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yang manunggal dan berkesinambungan.